Vår uppgift

Uppgiften är att planera, ta nödvändiga initiativ och ha en övervakande funktion. En insats på tidigt stadium av projektet kan eliminera många problem som annars dyker upp, kanske redan på anbudsstadiet?


Uppdragsgivare

Våra uppdrag är förstudie, projektering, installationssamordning, besiktning inom byggsektorn.
Verksamhet bedrivs i huvudsak i västra Sverige.

Uppdragsgivare är byggherrar och entreprenörer.

 

Vår vision

"Mindre gnissel på bygget, från förstudie till färdigt hus"

Vi skall vara kundens förstahandsval i deras projekt.

Detta når vi genom att känna kunden och dennes behov, vilket gör oss framgångsrika tillsammans.