Referenser

 

KUNGÄLVS SJUKHUS

Skanska har tecknat ett strategiskt partneringavtal med Västfastigheter med syfte att utveckla och bygga Nya Kungälvs Sjukhus. I en inledande fas handlar det om projektering, en gemensam tidplan och att säkerställa projektets kostnader för att sedan kunna genomföra själva byggprojektet.

Utvecklingen av sjukhuset innefattar nybyggnad och ombyggnad av befintliga hus. Det blir bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum. Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

Kungälvs sjukhus är i dag primärsjukhus för cirka 122 000 invånare men kommer att få en mer framträdande roll framöver. Genom ett ökat ansvar även för norra Hisingen, blir upptagningsområdet år 2025 cirka 175 000 invånare. Det innebär behov av stora lokalförändringar under kommande år.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

BOIC, SAHLGRENSKA SJUKHUSET

Bild- och interventionscentrum innebär dessutom nya möjligheter till forskning och utveckling, vilket gynnar patienter, universiteten och näringslivet.

Byggnaden för bild- och interventionscentrum ligger i direkt anslutning till centralkomplexet vid Sahlgrenska. Byggnaden blir i fem plan över mark och två plan under med en total yta av 24 000 kvadratmeter (BTA).

Ny teknik för att framställa bilder inifrån kroppen
Gemensamt för all verksamhet i den nya sjukhusbyggnaden är användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det innebär att många olika bilder skapas samtidigt för undersökning och diagnos av sjukdom eller skada, och kan innefatta röntgen, magnetresonans-tomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) eller kombinationer av dessa. Utrustningen är i många fall väldigt tung och utrymmeskrävande, samtidigt som både den och verksamheten ställer speciella krav på miljön som den ska placeras i. Exempelvis krävs mycket hög luftkvalitet i hybridsalarna och en hög kapacitet för IT och bildlagring. Totalt ska ett 70-tal ventilationssystem och system för brandskydd installeras. Systemen för luftbehandling ska försörja varje plan i byggnaden från tio schakt. De schakt som svarar utformas generellt och med överkapacitet. Det gör att de 20 operationsrum som planeras för mikrobiologisk renhet i princip kan lokaliseras var som helst i byggnaden. Operationssalarna projekteras med övertryck mot omgivande zoner med lägre hygienkrav. All kylning sker under normal drift med kyla från fjärrkylsystemet. I de utrymmen där värme behöver tillföras sker det via vattenburen radiatorvärme eller strålningsvärme. Styrningen av de VVS-tekniska systemen sker via apparatskåp med DDC-enheter som i sin tur står i förbindelse med Sahlgrenskas överordnade styrsystem.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBACKEN BORÅS

Det här händer på Sobacken

Toppmodernt avloppsreningsverk, ett högeffektivt kraftvärmeverk samt en modern biogasanläggning som gör drivmedel av avloppsslammet, ska byggas, på Sobacken i Borås, efter beslut av Borås Energi och Miljö AB. Upphandlingen har vunnits av vattenreningsföretaget Purac och byggnadsentreprenaden står PEAB för.

Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år och ska täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035.
När anläggningen står klar kommer även en uppgraderingsanläggning vara färdigställd, för att kunna höja produktionen av fordonsbränsle från biogas. Den årliga produktionen kommer att uppgå till drygt 2 100 000 liter bensin.
Det nya reningsverket är en del av Borås Stads plan att göra kommunen till en fossilbränslefri stad.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STENUNGSUNDS ARENA

Nybyggnad av simhall,
som består av en byggnad i Stenungsund på 2 våningar varav ett våningsplan är under marken. Själva byggnationen startade juni 2016 med en beräknad byggtid på 25 månader till en uppskattad kostnad av 170 mkr över en bruttoyta på 7400 kvadratmeter.
Byggherre är Stenungsunds kommun och Stenungsundshem var byggherreombud. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Tuve Bygg som totalentreprenör.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTILLE ARENA

2013 togs det första spadtaget till den nya arenan, Sveriges modernaste som snabbt kan ställa om från ett evenemang till ett annat. Användningsområdena av den flexibla arenan är många.

Partille arena kan till exempel fungera som hall för skolelevers idrottslektioner på eftermiddagen, locka tusentals åskådare till ett idrottsevenemang samma kväll och sedan snabbt ställas om för ett kulturevenemang vid lunchtid dagen därpå. Detta gör arenan unik i sitt slag i Göteborgsområdet. Partille arena invigdes 16 september 2016.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTEL POST

Moderna designhotellet Clarion Hotel Post ligger mitt i Göteborg och är perfekt för både konferenser och Göteborg-weekends. Här bor du några steg från Göteborg C. Den fantastiska arkitekturen i det gamla Posthuset är bevarad och förstärks av en ny och minst lika spektakulär upprustning.

Hotellets huvudentré är från Drottningtorget, Göteborg och den andra från Åkareplatsen. Clarion Hotel Post har 500 rum inklusive tre sviter, en stor eventlokal som rymmer 1000 personer samt 19 konferensrum.Det finns två restauranger och barer, bistro, bar och grill samt en pool på taket med utsikt över Göteborg. Den totala ytan är på 36 700 kvadratmeter.
Hotellet är uppdelat i två delar, där Göteborgs anrika posthus fogats samman med en minst lika spektakulär ny del. En receptionsdisk helt i kristall möter historiska inredningsdetaljer från Posthusets storhetstid. Mörka varma färger i kombination med moderna möbler ger en mysig och ombonad atmosfär. Men ännu mer intressant än arkitekturen är idén om en helt ny mötesplats och en arena för det nya, kreativa Göteborg.
Clarion Hotel Post
 är ett hotell i Göteborg, ritat av arkitektbyrån Semrén & Månsson. Hotellet byggdes i det Gamla posthuset i Göteborg och kompletterades med en högre tillbyggnad. Hotellet invigdes 26 januari 2012.
Hotellfastigheten ägs av
 Home Properties som kontrolleras av Petter A. Stordalen och drivs av Nordic Choice Hotels (Choice Hotels) under varumärket Clarion Hotels.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIDL CENTRALLAGER I ROSERSBERG

CENTRALLAGER MED 143 LASTPORTAR OCH UTRYMME FÖR 26 000 PALLPLATSER.

I Rosersberg, norr om Stockholm har Logistic Contractor uppfört ett stort centrallager på 43 000 kvm för livsmedelskedjan Lidl som överlämnades 2013. Byggnaden är 350 meter lång, är försedd med 147 lastportar och rymmer 26 000 pallplatser.
Från lagret försörjs cirka 100 av Lidls 160 svenska butiker med varor. Invändigt finns såväl en frys- som en kyldel. Överskottsvärmen bidrar till uppvärmningen av resterande delar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Läs mer om och se bilder på tidigare projekt »

 

REGIONENS HUS

  

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg.

Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och en höghusdel med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1300 medarbetare att arbeta och här kommer även finnas restaurang, konferensutrymmen och lokaler för representation.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DRIVHUSET I GÅRDA

Ombyggnad av kontorshus i centrala Göteborg

Veidekke har fått i uppdrag av Vasakronan AB att genom en samverkansentreprenad utföra en ombyggnad av ett kontorshus i centrala Göteborg, Vädursgatan 6 i Gårda.
Uppdraget innebär att lokalerna i Gårda byggs om till moderna kontorslokaler med öppen planlösning samt en nybyggd vinterträdgård. Efter ombyggnaden kommer fastigheten uppfylla kraven för mijöcertifiering enligt LEED, nivå GULD.
Projektet omfattar ca 8 500 m 2 lokalyta och beräknas vara färdigställt våren 2018. I den del av fastigheten som berörs av ombyggnaden startade rivningsarbetet redan i somras.
Fastigheten är på 8 plan med bl.a. hyresgästanpassningar på plan 3 och plan 5-8, ombyggnation av husets olika system samt åtgärder på fönster och solskydd. Tillbyggnad sker i form av nya gångbroar och interntrappor som binder ihop planen. En ny entré öppnas upp mot Fabriksgatan. Befintlig utegård mot norr byggs in till en halvtempererad vinterträdgård med klimatiserade ”konferenskuber”.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv HAJEN

Kv Hajen består av 200 st hyreslägenheter och ca 11 000 kvm lokaler. Fastigheten ska bland annat ge plats åt Mölndals nya Stadsbibliotek. Byggherre är Mölndalsbostäder.

Byggherre var Mölndalsbostäder och som arkitekt anlitades Fredblad Arkitekter. Projektet utfördes av Peab Sverige som totalentreprenör.
Punkthuset är tänkt att bli ett landmärke i Mölndal och Fredblad Arkitekter har arbetat för att ge byggnaden en slank silhuett som också kommer att synas nattetid med hjälp av fasadbelysning.
I samarbete med Mareld landskapsarkitekter har de upphöjda bostadsgårdarna fått en intressant gestaltning. På gårdarna är ett återkommande material rosttrögt stål som kommer att bli ”vackert orange”.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLASIÄREN

Glasiären, ett kontorshus med fasad helt i glas i Kvillebäcken, Göteborg. Namnet kommer ifrån att byggnaden med sina glasfasader skall fungera som en barriär mellan bostadskvarter och spårväg.

Glasiären är en av de nya kontorsbyggnaderna i området och rymmer parkering i källarplan, butiker/gym i två plan samt kontorsytor i tre plan. Unikt med byggnaden är att fasaden helt är av glas. Istället för vanlig solavskärmning, används ett speciellt glas. De styrs på elektronisk väg och ändrar färg för att reglera sol- och värmeinsläpp. Glasiären är den första byggnaden i Sverige som använder sig av den här solavskärmningsmetoden.
Glasiären kommer att byggas enligt principerna för Miljöbyggnad, på silvernivå, med krav på energieffektivitet, hållbarhet och innemiljö.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLLÄNDAREPLATSEN

 

53 nya lägenheter i mysiga Gamlestaden.

För Bostads AB Poseidon har Semrén & Månsson ritat ett gediget tegelhus på Holländareplatsen i Gamlestan. Omgivande kvarter är byggda efter en 100 år gammal stadsplan ritad av Albert Lilienberg, en man mest känd för områden som Bagaregården och Landala Egna Hem – nationalromantiska miljöer med klassiska planmotiv.

I stadsplanen för Gamlestan var det planerat för en byggnad som skulle sluta till stadsrummet, forma ett torg och fungera som fondmotiv på Holländareplatsen. Det nya tegelhuset av Semrén & Månsson fyller med sin monumentalitet den rollen samtidigt som byggnaden blir en modern årsring i den gamla stadsdelen. Huset stod färdigt våren 2015 och har genom sitt innehåll vitaliserat området. Uteserveringen till kvartersrestaurangen på torget samt de generösa balkongerna som vetter mot den nya piazzan levandegör och befolkar Holländareplatsen dygnets alla timmar.
I huset ryms drygt femtio hyresrätter, lägenheterna varierar mellan ett till fyra rum samt ett antal etagelägenheter och längst upp har lägenheterna generösa takterrasser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACKA RÖD

Från 70-talsfastighet till modernt lågenergihus

Området Backa Röd tillhör miljonprogrammet och ligger på Hisingen i Göteborg. Projektet bestod av ombyggnad av ett fyravåningshus med 16 lägenheter till ett lågenergihus.

Det främsta målet med ombyggnaden var att sänka energianvändningen med två tredjedelar. Men det utfördes även nya badrum, kök och renoverat ytskikt. Alla el-, vatten och avloppsinstallationer har också bytts ut.

Huset i Backa Röd är ett pilotprojekt för Bostads AB Poseidon. Tillsammans utvecklades teorier om energieffektivisering som sedan testades i fyravåningshuset. Den stora energiminskningen uppnådes genom att tilläggsisolera och täta hela byggnadens klimatskal samt återvinna värmen i frånluften. Därför installerades ett FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtergivning) vilket även gav ett bra inomhusklimat.