Energi

Energi

Energiberäkning även kallad Energibalansberäkning

En energiberäkning genomförs för att se till att byggnaden blir tillräckligt energieffektiv.

Vid en energiberäkning bedöms en rad olika faktorer. Det kan till exempel handla om byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott, hur byggnaden används och vilken typ av energikälla och ventilation som används.

 

Energiuppföljning & Effektivisering

För att hålla byggnadens energianvändning så låg som möjligt behöver driften optimeras så att man använder byggnadens tekniska system så smart som möjligt. Vi åtar oss gärna att vara delaktiga tillsammans med Er och bistår med arbetet att optimera byggnadens tekniska system.

 

Energiuppföljning innebär systematisk och kontinuerlig övervakning av en byggnads energiförbrukning. Detta kan inkludera insamling, analys och lagring av energidata och andra parametrar från fastighetens olika system. Energiuppföljning är en viktig del av energihanteringen eftersom den ger underlag för att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder.

 

Här är några fördelar med energiuppföljning:

- Ger god dokumentation och kontroll över energiförbrukningen.

- Resultatet kan presenteras i tydliga rapporter.

- Kan användas för att ta fram statistik och analys både vad det gäller miljö och kostnadsbesparingar.

- Gör det enkelt att följa upp åtgärder.

 

Det är viktigt att notera att uppföljningsprocessen kan variera beroende på byggnadens storlek och typ. För mindre byggnader kan fastighetsägaren vara hänvisad till avläsningar av debiteringsmätare och eventuellt egeninsatta mätare. För större byggnader kan ett överordnat styrsystem för byggnadens drift användas.

 

Energideklaration

Vi utför en energibesiktning för att få en god kännedom om byggnaden. Sedan ger vi dig förslag på kostnadseffektiva åtgärder som optimerar energiprestandan, såklart med hänsyn till att ett gott inneklimat ska uppnås. Vi ser till att deklarationen registreras hos Boverket.

Dessutom ger vi dig som fastighetsägare en beskrivande rapport som tydligt förklarar energideklarationen.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.