KUNGÄLVS SJUKHUS

Ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum.

Utvecklingen av sjukhuset innefattar nybyggnad och ombyggnad av befintliga hus. Det blir bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum. Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOIC, SAHLGRENSKA SJUKHUSET

Bild- och interventionscentrum innebär dessutom nya möjligheter till forskning och utveckling, vilket gynnar patienter, universiteten och näringslivet.

Byggnaden för bild- och interventionscentrum ligger i direkt anslutning till centralkomplexet vid Sahlgrenska. Byggnaden blir i fem plan över mark och två plan under med en total yta av 24 000 kvadratmeter (BTA).

Ny teknik för att framställa bilder inifrån kroppen
Gemensamt för all verksamhet i den nya sjukhusbyggnaden är användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det innebär att många olika bilder skapas samtidigt för undersökning och diagnos av sjukdom eller skada, och kan innefatta röntgen, magnetresonans-tomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) eller kombinationer av dessa. Utrustningen är i många fall väldigt tung och utrymmeskrävande, samtidigt som både den och verksamheten ställer speciella krav på miljön som den ska placeras i. Exempelvis krävs mycket hög luftkvalitet i hybridsalarna och en hög kapacitet för IT och bildlagring. Totalt ska ett 70-tal ventilationssystem och system för brandskydd installeras. Systemen för luftbehandling ska försörja varje plan i byggnaden från tio schakt. De schakt som svarar utformas generellt och med överkapacitet. Det gör att de 20 operationsrum som planeras för mikrobiologisk renhet i princip kan lokaliseras var som helst i byggnaden. Operationssalarna projekteras med övertryck mot omgivande zoner med lägre hygienkrav. All kylning sker under normal drift med kyla från fjärrkylsystemet. I de utrymmen där värme behöver tillföras sker det via vattenburen radiatorvärme eller strålningsvärme. Styrningen av de VVS-tekniska systemen sker via apparatskåp med DDC-enheter som i sin tur står i förbindelse med Sahlgrenskas överordnade styrsystem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBACKEN BORÅS

Kraftvärmeverk Sobacken i Borås

Toppmodernt avloppsreningsverk, ett högeffektivt kraftvärmeverk samt en modern biogasanläggning som gör drivmedel av avloppsslammet, ska byggas, på Sobacken i Borås.

Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år och ska täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035.
När anläggningen står klar kommer även en uppgraderingsanläggning vara färdigställd, för att kunna höja produktionen av fordonsbränsle från biogas. Den årliga produktionen kommer att uppgå till drygt 2 100 000 liter bensin.
Det nya reningsverket är en del av Borås Stads plan att göra kommunen till en fossilbränslefri stad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICA ROLLSBO KUNGÄLV

Huskonsult för VVS-installation och entreprenader. Installationssamordning och kontroll styr- och övervakningsanläggning,

Bistår ICA Fastigheter AB med stora som mindre entreprenader för sina fastigheter i Rollsbo,
så kallade Huvudkontor Lagerhuset med tillhörande Koloniallager och färskvarulager,
Panncentral och Retur-/fryshus. Lokalytor: ca 60 000 m²
r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTILLE ARENA

 Den senaste tekniken och en innovativ scen gör Partille arena till Sveriges modernaste och mest flexibla arena

Sveriges modernaste arena som snabbt kan ställa om från ett evenemang till ett annat.
Användningsområdena av den flexibla arenan är många. 
Partille Arena kan till exempel fungera som hall för skolelevers idrottslektioner på eftermiddagen, locka tusentals åskådare till ett idrottsevenemang samma kväll och sedan snabbt ställas om för ett kulturevenemang vid lunchtid dagen därpå. Detta gör arenan unik i sitt slag i Göteborgsområdet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTEL POST

Moderna designhotellet Clarion Hotel Post ligger mitt i Göteborg och är perfekt för både konferenser och Göteborg-weekends. Här bor du några steg från Göteborg C. Den fantastiska arkitekturen i det gamla Posthuset är bevarad och förstärks av en ny och minst lika spektakulär upprustning.

Hotellets huvudentré är från Drottningtorget, Göteborg och den andra från Åkareplatsen. Clarion Hotel Post har 500 rum inklusive tre sviter, en stor eventlokal som rymmer 1000 personer samt 19 konferensrum.Det finns två restauranger och barer, bistro, bar och grill samt en pool på taket med utsikt över Göteborg. Den totala ytan är på 36 700 kvadratmeter.
Hotellet är uppdelat i två delar, där Göteborgs anrika posthus fogats samman med en minst lika spektakulär ny del. En receptionsdisk helt i kristall möter historiska inredningsdetaljer från Posthusets storhetstid. Mörka varma färger i kombination med moderna möbler ger en mysig och ombonad atmosfär. Men ännu mer intressant än arkitekturen är idén om en helt ny mötesplats och en arena för det nya, kreativa Göteborg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIDL CENTRALLAGER I ROSERSBERG

CENTRALLAGER MED 143 LASTPORTAR OCH UTRYMME FÖR 26 000 PALLPLATSER.

Ett stort centrallager på 43 000 kvm för livsmedelskedjan Lidl som överlämnades 2013.
Byggnaden är 350 meter lång, är försedd med 147 lastportar och rymmer 26 000 pallplatser.
Från lagret försörjs cirka 100 av Lidls 160 svenska butiker med varor. Invändigt finns såväl en frys- som en kyldel. Överskottsvärmen bidrar till uppvärmningen av resterande delar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANDOLINGATAN KVARTER A

104st hyresrätter och 3st kontorslokaler 

Luftbehandlingsaggregat som betjänar bostäder har dubbel plattvärmeväxlare med sektionerad avfrostning och eftervärmningsbatteri (elbatteri).

Luftbehandlingsaggregat för lokaler med roterande värmeväxlare med integrerad kylvärmepump. Samtliga lokaler är utförda med behovsstyrd ventilation via aktiva don som styrs av närvaro, temperatur samt luftkvalité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANDOLINGATAN KVARTER EF

130st hyresrätter, 2st verksamhetslokaler och 9st våningar garage

Luftbehandlingsaggregat som betjänar bostäder har dubbel plattvärmeväxlare med sektionerad avfrostning och eftervärmningsbatteri (elbatteri).

Luftbehandlingsaggregat för lokaler med roterande värmeväxlare med integrerad kylvärmepump. Samtliga lokaler är utförda med behovsstyrd ventilation via aktiva don som styrs av närvaro, temperatur samt luftkvalité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ALRIKS TORG

265st hyresrätter och garage 

 

 

REGIONENS HUS

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg.

Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och en höghusdel med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1300 medarbetare att arbeta och här kommer även finnas restaurang, konferensutrymmen och lokaler för representation. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DRIVHUSET I GÅRDA

Ombyggnad av kontorshus i centrala Göteborg

Uppdraget innebär att lokalerna i Gårda byggs om till moderna kontorslokaler med öppen planlösning samt en nybyggd vinterträdgård. Projektet omfattar ca 8 500 m 2 på 8 plan med bl.a. hyresgästanpassningar på plan 3 och plan 5-8, ombyggnation av husets olika system samt åtgärder på fönster och solskydd. Tillbyggnad sker i form av nya gångbroar och interntrappor som binder ihop planen. En ny entré öppnas upp mot Fabriksgatan. Befintlig utegård mot norr byggs in till en halvtempererad vinterträdgård med klimatiserade ”konferenskuber”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLASIÄREN

Glasiären, ett kontorshus med fasad helt i glas i Kvillebäcken, Göteborg. Namnet "Glasiären" kommer ifrån att byggnaden med sina glasfasader skall fungera som en barriär mellan bostadskvarter och spårväg

Glasiären är en av de nya kontorsbyggnaderna i området och rymmer parkering i källarplan, butiker/gym i två plan samt kontorsytor i tre plan. Unikt med byggnaden är att fasaden helt är av glas. Istället för vanlig solavskärmning, används ett speciellt glas. De styrs på elektronisk väg och ändrar färg för att reglera sol- och värmeinsläpp. Glasiären är den första byggnaden i Sverige som använder sig av den här solavskärmningsmetoden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv HAJEN

Kv Hajen består av 200 st hyreslägenheter och ca 11 000 kvm lokaler. Fastigheten ska bland annat ge plats åt Mölndals nya Stadsbibliotek

Punkthuset är tänkt att bli ett landmärke i Mölndal och har en slank silhuett som också kommer att synas nattetid med hjälp av fasadbelysning.
De upphöjda bostadsgårdarna fått en intressant gestaltning. På gårdarna är ett återkommande material rosttrögt stål som kommer att bli ”vackert orange”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLLÄNDAREPLATSEN

53 nya lägenheter i mysiga Gamlestaden.

I stadsplanen för Gamlestan var det planerat för en byggnad som skulle sluta till stadsrummet, forma ett torg och fungera som fondmotiv på Holländareplatsen. Det nya tegelhuset av Semrén & Månsson fyller med sin monumentalitet den rollen samtidigt som byggnaden blir en modern årsring i den gamla stadsdelen. Huset stod färdigt våren 2015 och har genom sitt innehåll vitaliserat området. Uteserveringen till kvartersrestaurangen på torget samt de generösa balkongerna som vetter mot den nya piazzan levandegör och befolkar Holländareplatsen dygnets alla timmar.
I huset ryms drygt femtio hyresrätter, lägenheterna varierar mellan ett till fyra rum samt ett antal etagelägenheter och längst upp har lägenheterna generösa takterrasser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACKA RÖD

Från 70-talsfastighet till modernt lågenergihus

Området Backa Röd tillhör miljonprogrammet och ligger på Hisingen i Göteborg. Projektet bestod av ombyggnad av ett fyravåningshus med 16 lägenheter till ett lågenergihus.

Det främsta målet med ombyggnaden var att sänka energianvändningen med två tredjedelar. Men det utfördes även nya badrum, kök och renoverat ytskikt. Alla el-, vatten och avloppsinstallationer har också bytts ut.

Huset i Backa Röd är ett pilotprojekt för Bostads AB Poseidon. Tillsammans utvecklades teorier om energieffektivisering som sedan testades i fyravåningshuset. Den stora energiminskningen uppnådes genom att tilläggsisolera och täta hela byggnadens klimatskal samt återvinna värmen i frånluften. Därför installerades ett FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtergivning) vilket även gav ett bra inomhusklimat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRF ENERBACKEN, MÖLNDAL

Konvertering självdrag till FX-system

Husen är byggda 1960 och består av 224st bostadslägenheter. Beslutades år 2019 att genomföra en konvertering från Självdrag till FX.
Återvinningsbatterier är placerade på vind, överföring av energin sker till vattenburet media som ansluts till värmepump i UC.
Värmepumpsenergin är då grundvärme till huset och fjärrvärme används till spetsvärme.
Injustering av hela värme- och ventilationsanläggningen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÖTEBORG UNIVERSITETS HUVUDBYGGNAD

 VVS konsultation över åren

Har varit delaktig i flertal ombyggnadsprojekt inom Huvudbyggnad Göteborgs universitet.

Senaste genomförda projekt är bla ”Ombyggnad för Campusservice Vasa”. År 2019.

Rusta upp befintliga lokaler i källarplan så att dessa blir trivsamma och funktionella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNDBYPARK KVARTER B - SOHÅ

193 lägenheter(bostäder/BMSS/ÄBO), 6 st verksamhetslokaler 

Gym på entréplan betjänas av aggregat placerat på vindsplan med roterande värmeväxlare och integrerad kylvärmepump.

Restaurang på entréplan betjänas av aggregat placerat på vindsplan med batterivärmeväxlare för att separera till- och frånluftskanaler och med inbyggt kylaggregat.

Frisörsalong och butikslokal på entréplan betjänas av varsitt aggregat med roterande värmeväxlare och integrerad kylvärmepump placerad i respektive lokal.

Bostäder och ÄBO/BMSS betjänas av separata aggregat med motströmsväxlare och är placerade i varsitt fläktrum på vindsplan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSV, VESTBY, NORGE

 

Distributionshall med tillhörande lagerkontor för DSV

 

Projektets storlek omfattar 2st lager 55 700m² och 32 000 m², 12 000 m² terminal samt 4000 m² kontor i tre plan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORTHVOLT

Distributionshall med tillhörande lagerkontor för Northvolt

Projektets storlek omfattar lagerbyggnader på över 100 000 m².

Kommer att vara en av Europas största tillverkare av batterier.